Etiketler

, , , , , , ,


Ne varmış Fibonacci ile Lateralus’u yazdıysam;

sa kin likön ceveson rasındabirses birşarkınıngerçektende aynıritimlerilekafandadöndürme siaynısesleriveaynışiddetiveyineaynıbenzerliği tamdagerçektenyokoluyorhissediyorsunkenmisalyadadüşüyorkentamolarakhayatınortasına şimdiburadakikafakarışıklığınadenkdüşüyoraslındafakatbunufarkedecekkadardadeğilizhenüznedemekistiyorlaronlarçokuzunzamandanberi.
onlargibiburayasıkıştırdımbendetamolarakseksendokuzhecelikdizimiveyükseğeçıktımenbaşadöndümyadaaslındaherşeyinsiyahvebeyazolduğuzaman.